Rooms Katholieke Basisschool De Kringloop

Breezandpad 7 6843 JM Arnhem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kringloop

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op het initiatief van ons bestuur wordt er jaarlijks een leerlingenenquête afgenomen.


Tevredenheid
7,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een keer in de 2 jaar houden wij een oudertevredenheidsonderzoek. 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven