Rooms Katholieke Basisschool De Kringloop

Breezandpad 7 6843 JM Arnhem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kringloop

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur
  • Leerstofjaarklassen
  • Vreedzaam
  • Opbrengstgericht
  • Sport & Bewegen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kringloop is een katholieke basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar. De school telt ongeveer 260 leerlingen verdeeld over 12 groepen. Het is een sfeervolle school in het hart van de wijk Elderveld in Arnhem. De school heeft 2 verdiepingen met 2 leerpleinen, 12 groepslokalen, een speelzaal en diverse kleinere ruimten voor onderwijszorg, administratie, management en voor het spreekuur van de wijkteamcoach. Peutercentrum de Rakkertje heeft in het gebouw 1 lokaal. Naast de school bevindt zich een sporthal waar de leerlingen gymnastiekonderwijs krijgen.

Het lerarenteam bestaat uit ongeveer 25 leerkrachten, waaronder een intern begeleider (IB-er), drie bouwleiders, vier onderwijsassistenten, een vakleerkracht gymnastiek, een conciërge, een administratief medewerkster en een schoolopleider die de begeleiding van de Pabo-studenten coördineert.

Wij vinden dat de grootte van onze school een deel van onze kracht is. De school staat altijd open voor leerlingen en ouders. Wij zijn laagdrempelig en streven naar goed onderwijs in een prettige leer- en leefomgeving. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan.

Op onze website www.dekringloop.nl staat beschreven hoe uw kind bij ons op school aangemeld kan worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen moeten zich veilig voelen op school!

Het team én de directie dienen dit te bewaken!

Open overleg tussen ouders, leerling en leerkracht (cq directie) zijn daarvoor voorwaarde!

Terug naar boven