Rooms Katholieke Basisschool De Kringloop

Breezandpad 7 6843 JM Arnhem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kringloop

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur
  • Leerstofjaarklassen
  • Onderwijszorg
  • Opbrengstgericht
  • Opleidingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kringloop is een katholieke basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar. De school telt ongeveer 270 leerlingen verdeeld over 12 groepen. Het is een sfeervolle school in het hart van de wijk Elderveld in Arnhem. De school heeft 2 verdiepingen met 2 leerpleinen, 12 groepslokalen, een speelzaal en diverse kleinere ruimten voor onderwijszorg, administratie, management en voor het spreekuur van de wijkteamcoach. Peutercentrum de Rakkertjes en BSO Actief hebben in het gebouw 1 lokaal, grenzend aan het leerplein van de kleuters en de speelzaal. Naast de school bevindt zich een sporthal waar de leerlingen gymnastiekonderwijs krijgen.

Het lerarenteam bestaat uit ongeveer 25 leerkrachten, waaronder een intern begeleider (IB-er), drie bouwleiders, drie onderwijsassistentes, een vakleerkracht gymnastiek, een conciërge, een administratief medewerkster en een schoolopleider die de begeleiding van de Pabo-studenten coördineert.

Wij vinden dat de grootte van onze school tevens een deel van onze kracht is. Er is continuïteit en er zijn veel mogelijkheden voor het ontwikkelen van specialisaties. De school staat altijd open voor leerlingen en ouders. Wij zijn laagdrempelig. Wij streven naar goed onderwijs in een prettige leer- en leefomgeving. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan.

Op onze website www.dekringloop.nl staat beschreven hoe uw kind bij ons op school aangemeld kan worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Privacy

Op de Kringloop wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.  

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt de Kringloop gebruik van Basispoort (http://info.basispoort.nl/privacy). Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten (zie http://www.privacyconvenant.nl), waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt op dit moment gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.  

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem Esis en leerlingvolgsysteem van Cito. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat de Kringloop onderdeel uitmaakt van SKPCPO Delta, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie, waaronder monitoring en evaluatie van data in relatie tot onderwijsachterstanden.  

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leerkracht van de leerling, of met de directeur van de school.  

Op deze school is een Privacyreglement van toepassing dat te vinden is op de website van de school. Tevens vindt u hier de Privacyverklaring aan. In deze documenten is beschreven hoe op school wordt omgegaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen moeten zich veilig voelen op school!

Het team én de directie dienen dit te bewaken!

Open overleg tussen ouders, leerling en leerkracht (cq directie) zijn daarvoor voorwaarde!

Terug naar boven