Katholieke Basisschool de Laarhorst

Venlosingel 220 6845 JE Arnhem

  • Ons motto is “groot wat groot kan doen we groot en wat klein moet klein”. We geven onze leerlingen instructie op maat.
  • Leren doen we bewegend, onderzoekend en coöperatief.
  • De Laarhorst werkt toe naar het predicaat PBS school. Ons motto: “Wat je aandacht geeft groeit!” Met veel aandacht voor positief gedrag.
  • Op De Laarhorst is er veel aandacht voor de natuur. Zowel binnen als buiten de school.
  • Spelen op een steeds groener plein en lessen over de natuur.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Laarhorst ouders:

Leren/welbevinden:
Het overgrote deel van de ouders gaf het welzijn van hun kind een 6 of hoger (slechts 4x matig of lager). Bovenal werden vriendjes/vriendinnetjes, juffen/meesters en structuur gemist.

Betrokkenheid/communicatie:
Dit was ruim voldoende (8,1 sterren). Wekelijkse update werd gewaardeerd en ook vragen voor input van ouders. Blijf ouders er bij betrekken en blijf ook met alle (individuele) kinderen contact houden via Teams.

Samenwerking:
71,7 % van de ouders geeft aan de hun kind online heeft samengewerkt.

Didactiek (uitleg, genoeg leerstof):
89,2 % van de ouders geeft aan dat de instructie voldoende was. 91,7 % vond dat inhoud van de aangeboden leerstof voldoende was.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven