Katholieke Basisschool de Laarhorst

Venlosingel 220 6845 JE Arnhem

 • Ons motto is “groot wat groot kan en klein wat klein moet”. We denken hierover goed na en geven alle leerlingen instructie op maat.
 • Leren doen we bewegend, onderzoekend en coöperatief.
 • De Laarhorst werkt toe naar het predicaat PBS school. Ons motto: “Wat je aandacht geeft groeit!” Met veel aandacht voor positief gedrag.
 • Op De Laarhorst is er veel aandacht voor de natuur. Zowel binnen als buiten de school.
 • Spelen op een steeds groener plein en veel lessen over de natuur.

In het kort

Toelichting van de school

De Laarhorst is een kleine school en een uitdagende groene plek om veilig te groeien. Op De Laarhorst kun je spelen en bewegend leren op een uitdagend plein wat steeds groener wordt. Op De Laarhorst wordt gewerkt in clusters waarbinnen er veel tijd is voor instructies in kleine groepen en samenwerken. De Laarhorst is een warme school met een veilig klimaat waar veel aandacht is voor gedragsverwachtingen en positief gedrag wordt beloond. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Droom Durf Doen!
 • Positieve aandacht voor gedrag
 • Werken in clusters
 • Samenwerking op alle niveaus
 • Kleinschalig en katholiek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school wordt bezocht door ongeveer 150 leerlingen van verschillende afkomst. Leerlingen van de school wonen met name in de Laar Oost. Ouders kiezen de school vanwege de rust en kleinschaligheid. De daling van het aantal leerlingen wordt veroorzaakt door krimp in de wijk en relatief veel uitstroom door verhuizingen. De leerling spreiding is groot: de school heeft zowel leerlingen met een ontwikkelachterstand en leerlingen met een ontwikkelvoorsprong.

In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de leerlingen, de volgende aandachtspunten:

 • Aandacht besteden aan het bieden van instructie op maat (met de methodiek Expliciete Directe Instructie) van de basisvaardigheden.
 • Aandacht voor taalstimulering: accent op leesplezier, woordenschat en begrijpend lezen.
 • Aandacht besteden aan positieve gedragsregulering om een veilig en ondersteunend klimaat te handhaven op school. 
 • Aandacht besteden aan talentontwikkeling (anders dan de schoolse vaardigheden). Denk aan 21ste-eeuwse vaardigheden andere talenten middels het talentencarrousel. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Laarhorst is samen met een andere basisschool, een kinderdagverblijf en naschoolse opvang gevestigd in Brede school Het Startblok. De scholen in de Laar bieden de kinderen daarnaast een divers naschools aanbod aan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers en om te zorgen voor een respectvolle, veilige schoolomgeving. 

We werken hiervoor aan de vijf pijlers van PBS: Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden; preventie (zoveel mogelijk problemen voorkomen); besluitvorming over gedrag op basis van data; helder zijn in wat we willen zien en horen, en dit actief aanleren; samenwerken met ouders en de zorg. 

Terug naar boven