Basisschool St Paulus

Valckenierstraat 5 6828 RM Arnhem

Schoolfoto van Basisschool St Paulus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

KC St. Paulusschool is een kleinschalige basisschool in Arnhem Noord. We werken met kleine klassen met veel aandacht voor ieder kind.

Onze school staat in een wijk met veel verschil in sociale en culturele achtergronden. We geloven in de mogelijkheden van kinderen. Ons doel is het beste uit kinderen te halen, in alle opzichten. Kinderen leren het beste wanneer zij zich veilig, gewaardeerd en goed in hun vel voelen Mede daarom stimuleren wij kinderen medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling, en hechten we veel waarde aan een positieve sfeer. We vinden het belangrijk dat kinderen van en met elkaar leren. Dit doen we niet alleen, maar samen met u, als ouder.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • veiligheid
  • rust en structuur
  • leren om keuzes te maken
  • oog voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een reguliere basisschool maar hebben daarnaast (op dit moment) ook twee nieuwkomersgroepen. Dit zijn groepen waar kinderen in zitten die net in Nederland zijn komen wonen en de Nederlandse taal nog moeten leren. Deze leerlingen zitten een jaar bij ons op school en stromen dan door naar een school bij hen in de buurt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op bestuursniveau is een schoolveiligheidsplan vastgesteld.

Dit plan geldt ook voor onze school.

Op de site van onze school staat het veiligheidsplan. Het betreft o.a. de volgende onderwerpen: ·   

 klachtenregeling ·        kwaliteitshandhaving   veiligheidsbeleid ·       internetgebruik ·         protocol gedragscode ·       

 aanpak pesten ·           pestprotocol ·              persoonsgegevens ·     protocol voor opvang personeel bij ernstige incidenten ·  

 leerlingen opvangen na een ernstige situatie ·           aanpak kindermishandeling ·        protocol veiligheid rond de school ·      

 protocol rouwverwerking ·        registratieformulier agressie en geweld ·        ongevallenmeldingsformulier ·    

protocol medicijnverstrekking en medisch handelen ·          protocol toelating en verwijdering

Terug naar boven