De Schatgraaf

Meikers 3 6846 HR Arnhem

  • Schoolfoto van De Schatgraaf
  • Schoolfoto van De Schatgraaf
  • Schoolfoto van De Schatgraaf
  • Schoolfoto van De Schatgraaf
  • Schoolfoto van De Schatgraaf

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de leerlingen met hun school. Het gemiddelde cijfer dat leerlingen in de referentiegroep aan hun school geven is 8.1. Onze school scoort met een gemiddelde van 8.3 boven dit gemiddelde. De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee 'goed'. Vooral de uitleg van leraren, de lessen en vaardigheden worden gewaardeerd met een 'zeer goed'. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheid is gemeten met het tevredenheidsonderzoek van BVPO.

Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de school. Het gemiddelde cijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun kind geven is 7,9. Onze school scoort boven dit gemiddelde met een 8,0. De waardering van de ouders voor onze school is daarmee 'goed'. Ouders geven aan dat de kinderen met plezier naar school gaan en waarderen dit met een 8,8. Dit is een heel belangrijke basis. Ouders vinden 'De leerkracht' op school belangrijk. Onze school wordt door de ouders goed gewaardeerd ten aanzien van 'Begeleiding' en zeer goed in de rubriek 'De leerkracht'.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven