De Schatgraaf

Meikers 3 6846 HR Arnhem

  • Schoolfoto van De Schatgraaf
  • Schoolfoto van De Schatgraaf
  • Schoolfoto van De Schatgraaf
  • Schoolfoto van De Schatgraaf
  • Schoolfoto van De Schatgraaf

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van De Schatgraaf, een openbare basisschool in de nieuwbouwwijk De Schuytgraaf. De Schatgraaf is een openbare basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar waar ieder kind welkom is, ongeacht religieuze, etnische of culturele achtergrond, aan wie we passend onderwijs kunnen bieden. De Schatgraaf is een school waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en groeien op een eigen manier. In ons onderwijs houden we rekening met de basisbehoeften van kinderen; competentie, relatie en autonomie. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier samen werken en samen leren. Onze missie is kinderen optimaal voor te bereiden op hun rol in de samenleving. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • High Performing School
  • Coöperatief leren
  • Kanjertraining, Gezonde school
  • Kunst en cultuuronderwijs
  • Engels in alle groepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Schatgraaf is gehuisvest in de enige wijk in Arnhem waar het aantal leerlingen nog groeit.

Er wordt rekening gehouden met tussentijdse instroom. In meerdere jaargroepen worden om die reden de leerlingaantallen kleiner gehouden. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
422
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De groepen 3 en 4 krijgen extra leertijd op de vrijdagmiddag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze stichting hanteert een veiligheidsplan. Samen met andere gebruikers binnen de Brede School ontwikkelen wij een eenduidig pedagogisch klimaat.

Terug naar boven