Lea Dasbergschool

Emily Brontesingel 1 A 6836 TV Arnhem

 • Schoolfoto van Lea Dasbergschool
 • Schoolfoto van Lea Dasbergschool
 • Schoolfoto van Lea Dasbergschool
 • Schoolfoto van Lea Dasbergschool
 • Schoolfoto van Lea Dasbergschool

In het kort

Toelichting van de school

Ons onderwijs richt zich op zo hoog mogelijke opbrengsten, planmatige aandacht voor de sociaal-emotionele vorming én de mogelijkheid voor onze leerlingen om zelf, gedurende een aantal uren per week, vorm te geven aan het leerproces (door middel van de verlengde schooldag). 

Een deel van de lestof wordt (met name in de hogere groepen) verwerkt via de chromebooks. Hierdoor krijgen kinderen direct feed-back.

De school organiseert na de reguliere lestijden (in samenwerking met kinderopvang Partou) extra aanbod (verlengde schooldag). Er is de mogelijkheid om mee te doen aan schooljudo, Mad Science en kunst op school.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • De Lea Dasbergschool beweegt!
 • Vreedzame school
 • Gezonde School
 • Opbrengstgericht
 • Voor- en naschoolse opvang

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd neemt af in de wijk Rijkerswoerd. Op dit moment is de onderbouw groter dan de bovenbouw. 

 • de instroom in de kleutergroepen neemt sterk toe;
 • wij adviseren ouders leerlingen in te schrijven rond de 2e verjaardag;
 • het leerlingaantal neemt in de komende jaren toeneemt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven