De Lingelaar

Venlosingel 212-214 6845 JE Arnhem

  • Schoolfoto van De Lingelaar
  • Schoolfoto van De Lingelaar

Het team

Toelichting van de school

Het percentage onderwijzend personeel is 90,9%. Dit is inclusief de intern begeleider en stagebegeleider. Door de fusie komt dit getal niet overeen met de genoemde getallen in dit venster. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het bestuur, Floresonderwijs, heeft een vervangingspool. Bij ziekte verlof van een medewerker wordt er een melding gedaan bij recruitment. Zij regelen een vervanger voor de school. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is heeft de school een stappenplan.

1. De school vraagt de parttimers of zij een dag extra willen werken.

2. Het ambulante personeel vangt de groep op.

3. De groepen worden verdeeld over de overige groepen.

4. De leerlingen worden naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We gaan op school uit van zoveel mogelijk homogene groepen. De kleutergroepen zijn echter wel heterogeen (3 groepen 1,2)

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Per week hebben de leerlingen van De Lingelaar 24 uur en 30 minuten lestijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school realiseert de basisondersteuning zoals in het samenwerkingsverband is afgesproken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Om ervoor te zorgen dat kinderen een fijne start hebben bij ons op school, heeft de leerkracht aantal weken voor de start bij ons op school een gesprek met ouders/verzorgers. Wij hechten ook veel waarde aan een warme overdracht vanaf het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. De overdracht bestaat uit een schriftelijk verslag door het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal en een mondelinge toelichting door de leidster voor de kinderen die dat nodig hebben door de leidster. Adviezen en/of onderzoeken die al in de voorschoolse periode zijn gestart zetten wij wanneer nodig en in overleg met ouders voort. De doorgaande lijn is gewaarborgd.

Wij verzorgen zelf kwalitatief goed onderwijs in de groepen 1/2 en hebben voor de onderwijsinhoud geen samenwerking met kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. 

Terug naar boven