De Lingelaar

Venlosingel 212-214 6845 JE Arnhem

  • Schoolfoto van De Lingelaar
  • Schoolfoto van De Lingelaar

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Lingelaar. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Basisschool De Lingelaar is per 01 augustus 2019 een fusieschool ontstaan uit OBS Anne Frank en CBS Toermalijn Venlosingel. De getoonde gegevens zijn de gegevens van de Anne Frankschool. De gegevens van de Toermalijn liggen ter inzage bij de directie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren staat centraal
  • Ieder kind unieke talenten
  • Persoonlijk en betrokken
  • Samenwerken en samenleven
  • Ieder kind leerplezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal daalt licht. Dit is in in lijn met het aantal kinderen in de wijk. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
257
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven