De Expeditie

Brabantweg 101 6844 GA Arnhem

 • Schoolfoto van De Expeditie
 • Schoolfoto van De Expeditie
 • Schoolfoto van De Expeditie
 • Schoolfoto van De Expeditie
 • Schoolfoto van De Expeditie

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging van een leerkracht wordt een vervanger vanuit de vervangerspool van onze stchting ingezet.

Indien er geen vervanger beschikbaar is, volgen wij het beleid van onze stichting (zij volgen op hun beurt weer het landelijke protocol):

 1. De klas wordt waar mogelijk opgevangen door een onderwijsassistent (OA), of iemand anders die op dat moment ambulant, geschikt en beschikbaar is.
 2. Indien er niemand aanwezig is die de klas kan opvangen, worden de leerlingen verdeeld over andere groepen. In elke groep is een noodplan aanwezig, dat ingezet wordt bij verdeling van de leerlingen over andere groepen.
 3. Pas wanneer bovengenoemde stappen niet meer haalbaar zijn, zal een MT-lid besluiten dat de leerlingen thuis mogen blijven. Weten we dit al een dag ervoor, dan sturen we een push-bericht vanuit Social Schools, waarin we vragen waar mogelijk de kinderen de volgende dag thuis te houden. De overige leerlingen zullen dan weer worden verdeeld volgens het noodplan. Hoeveel dagen de kinderen worden opgevangen door een onderwijsassistent of een andere leerkracht is niet van te voren te bepalen. Dit wordt aan het einde van een dag opnieuw bekeken en besproken met betrokkenen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs is georganiseerd in jaarklassen. We werken met Expliciete Directe Instructie en met Coöperatief leren.

We werken volgens een gestructureerd lesrooster, waarbij alle groepen 3 tot en met 8 de dag starten met stillezen. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We gunnen elk kind een plek op onze school en we hebben veel ambities op het gebied van Passend Onderwijs. Hoe graag we echter ook alle kinderen zouden willen opvangen, er zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. Deze grenzen willen we specifiek aangeven, omdat we sommige leerlingen tekort zouden doen wanneer we niet genoeg mogelijkheden en expertise hebben. We denken hierbij aan:

 • Kinderen waar specifiek medisch handelen van de leerkracht vereist is, waar de leerkrachten niet de kennis en vaardigheden voor hebben.
 • Kinderen die gedurende de hele dag veel verzorging nodig hebben.
 • Kinderen die een dusdanige verstoring brengen in de rust en veiligheid binnen de groep, dat het leerproces van hen en andere kinderen belemmerd wordt.
 • Kinderen die dusdanige gedragsmatige problemen hebben, dat de veiligheid van andere kinderen, leerkrachten, ouders etc. in het geding komt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven