De Expeditie

Brabantweg 101 6844 GA Arnhem

 • Schoolfoto van De Expeditie
 • Schoolfoto van De Expeditie
 • Schoolfoto van De Expeditie
 • Schoolfoto van De Expeditie
 • Schoolfoto van De Expeditie

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Expeditie is een gezellige openbare basisschool in de wijk De Laar West (Arnhem). We hebben ongeveer 350 leerlingen. We werken met kleine klassen van gemiddeld 21 kinderen.Op De Expeditie werken wij samen aan goed onderwijs voor elk kind. Het is onze verantwoordelijkheid het beste uit elk kind te halen: ons uitgangspunt is dat ieder kind alles kan leren. Naast een solide basis in rekenen, taal en lezen bieden wij kinderen muziek, burgerschap, kennis over de wereld, levensbeschouwing, talentateliers en verschillende naschoolse activiteiten. Wij werken coöperatief: door veel onderlinge interactie tussen de kinderen vergroot dit het plezier en de betrokkenheid bij het leren. 

De kernwaarden van De Expeditie zijn:

 • persoonlijke aandacht en betrokkenheid
 • een veilig, warm en respectvol klimaat
 • hoge verwachtingen
 • aandacht voor de talenten van elk kind
 • rust en structuur
 • samenwerken en samenleven

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Persoonlijk, warm en betrokken
 • Brede ontwikkeling
 • Hoge verwachtingen
 • Rust en structuur
 • Samenleven en samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
330
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Partou en de Skar verzorgen buitenschoolse opvang voor onze school. Hier zijn kosten aan verbonden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor de scholen van Flores Onderwijs is stichtingsbreed een Schoolveiligheidsplan opgesteld. Sommige onderdelen, zoals ons anti-pestprotocol, zijn schoolspecifiek gemaakt. Zie ook https://www.floresonderwijs.nl/informatie/protocollen-en-regelingen/#:~:text=Meld%20het!,stadium%20bij%20ons%20te%20melden. 

Terug naar boven