OBS Da Vinci Arnhem

Slochterenweg 27 6835 CD Arnhem

  • Schoolfoto van OBS Da Vinci Arnhem
  • Schoolfoto van OBS Da Vinci Arnhem
  • Schoolfoto van OBS Da Vinci Arnhem
  • Schoolfoto van OBS Da Vinci Arnhem
  • Schoolfoto van OBS Da Vinci Arnhem

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS Da Vinci Arnhem. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. 

Sinds 1 augustus 2017 werken we volgens een nieuw concept. Dit is voortgekomen uit een fusietraject tussen de Christelijke Jenaplanschool de Troubadour en de openbare basisschool de Dr. Aletta Jacobsschool.

We werken in units:

•         Mona Lisa (onderbouw): groep 1/2 en groep 3

•         de Vliegende unit (middenbouw): groep 4 t/m 6

•         de Breinbrekers (bovenbouw): groep 7 en 8 

Een de dag is verdeeld in drie blokken:

•        Samentijd

•        Individueletijd

•        Talententijd/Samentijd 

Samentijd; We starten en eindigen de dag met samentijd. Op deze momenten is uw kind in zijn/haar eigen basisgroep met de groepsleerkracht. Binnen deze tijd vallen lesonderdelen als sociaal/emotionele ontwikkeling (deVreedzame school), kringgesprekken, presentaties, taal, verkeer, creatieve vorming,gym/zwemmen, Engels, wereldoriëntatie, etc. 

Individuele tijd; Binnen deze tijd wordt gepersonaliseerd onderwijs aangeboden. Dat betekent dat kinderen op hun eigen niveau rekenen, spelling en aanvankelijk/technisch lezen krijgen aangeboden. Kinderen werken volgens een leerlijn waarin de methode als bron dient en niet zozeer leidend is. Binnen deze tijd wordt Snappet (tablet) aangeboden vanaf groep 4.Kinderen werken binnen deze tijd groepsdoorbrekend.

Talententijd/Samentijd; Twee keer perweek (woensdag en vrijdag) heeft ieder kind een uur talententijd. Kinderen krijgen de kans talenten te ontdekken en om zich te ontwikkelen binnen huntalent. Ouders en teamleden worden hier actief bij betrokken en werken op hun beurt dus ook vanuit hun talent. Wanneer er geen talententijd is, is er samentijd(zie uitleg hierboven). Kinderen werken vanaf groep 4 binnen talententijd unitdoorbrekend.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Unitonderwijs
  • leren op leerlijnen
  • Talententijd
  • Samen
  • Openbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Arnhem International is 1 maart 2017 verhuisd naar een eigen locatie. Vanaf 1 augustus 2017 is de Dr. Aletta Jacobsschool samengevoegd met PC Jenaplanschool de Troubadour, onder de naam OBS Da Vinci Arnhem.

Per 1 oktober 2018 heeft OBS Da Vinci Arnhem 180 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Zie hiervoor de schoolgids.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zie het schoolveiligheidsplan

Terug naar boven