Hugo de Grootschool

Thorbeckestraat 21 6828 TT Arnhem

  • Schoolfoto van Hugo de Grootschool
  • Schoolfoto van Hugo de Grootschool
  • Schoolfoto van Hugo de Grootschool

In het kort

Toelichting van de school

De Hugo de Grootschool staat voor het beste onderwijs, met de focus op leren en gedrag.

De Hugo de Grootschool is een openbare basisschool. Wij zijn een Michaela concept school. Op onze school kun je instromen vanaf de peutergroep (In samenwerking met de SKAR) t/m groep 8. Wij werken met enthousiast en professioneel team aan de ontwikkeling van uw kind. Daarbij streven wij naar hoge resultaten en een zo hoog mogelijke uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Dit doen we vanuit een veilig, positief klimaat met duidelijke regels en afspraken. Ouders zijn hierbij een belangrijke gesprekspartner. Naast onderwijs aan kinderen uit de wijk bieden we ook onderwijs aan nieuwkomers

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kennis is toekomst
  • Discipline is vrijheid
  • Hoge verwachtingen
  • Oefening is de sleutel
  • Kansengelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Hugo de Grootschool is een Openbare Basisschool op de rand van het Statenkwartier en Spijkerkwartier, Molenbeke en het Arnhemse Broek. 

Er zitten ongeveer 245 leerlingen op onze school, verdeeld over 12 groepen.

Op onze school kun je instromen vanaf de peutergroep t/m groep 8. Naast onderwijs aan kinderen uit de wijk bieden we ook onderwijs aan Nieuwkomers. Zij worden verdeeld over 4 nieuwkomersgroepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school biedt een uitgebreid programma verlengde leertijd.

Dit wordt door vakdocenten gegeven vanuit de werkwijze en visie van de school. Hier onder valt bijv huiswerkbegeleiding, de peuterplusgroep, sporten, dansen, wiskunde en koken. Twee keer per week kunnen leerlingen afsluiten met een warme maaltijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven