Hugo de Grootschool

Thorbeckestraat 21 6828 TT Arnhem

  • Rondom de school is er volop groen. Dagelijks spelen en scharrelen de kinderen in het groen op de pleinen.
  • Prettig, gezellig, fijne sfeer! Dat is vaak wat we terugkrijgen van bezoekers en ouders. Ook u bent van harte welkom!

In het kort

Toelichting van de school

De Hugo de Grootschool biedt basisonderwijs aan kinderen in de leeftijd van van 4 tot en met 12 jaar. We staan voor een school waar kinderen, ouders/ verzorgers en teamleden zich veilig en gewaardeerd voelen. Onze school staat in een wijk met veel verschil in sociale en culturele achtergronden. We geloven in de mogelijkheden van kinderen en bieden naast het basisaanbod ook maatwerk. Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen manier. Daarom stimuleren wij kinderen medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat kinderen van en met elkaar leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en vertrouwd
  • Taal, rekenen en lezen
  • Resultaatgericht
  • Voor ieder kind passend aanbod
  • Theater, dans, muziek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school organiseert in 2018-2019 een talentprogramma onder en na schooltijd. Kinderen die dit willen en ervoor in aanmerking komen volgen naschoolse activiteiten op het gebied van sport, theater en muziek. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven