De Parkschool

Kinderkamp 5 6825 JA Arnhem

De school kent vele gangen met kapstokken.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van

De Parkschool

Een school voor iedereen.

De Parkschool is een openbare basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar. Wij willen een school zijn waar kinderen zich veilig voelen en gerespecteerd worden. Ieder kind mag zichzelf zijn. Kinderen zijn voor ons een individu met eigen mogelijkheden en kansen, maar kunnen ook kwetsbaar zijn. Ieder kind loopt een eigen ontwikkelingsroute met een rugzak vol ervaringen. Kinderen hebben elkaar nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Daarbij horen frustraties, ruzies, leren incasseren, assertiviteit en creatieve oplossingen bedenken.Ouders zijn verschillend. We nemen iedere ouder serieus en houden rekening met individuele mogelijkheden. Samen zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind.

Oog voor onderwijsbehoefte;

Alle kinderen kunnen en willen leren. Elk kind doet dat op zijn eigen, unieke manier. Dat vraagt dat we ons onderwijs afstemmen op de persoonlijke onderwijsbehoefte van ieder kind. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig op school. Samen met u als ouder kijken we wat er nodig is voor uw kind. Wanneer wij daartoe in staat zijn willen wij deze ondersteuning graag bieden.

De school in de wijk;                                                                                                                                                              

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn we gehuisvest in een nieuw schoolgebouw.  De Parkschool en Ibn-i Sina samen. Twee scholen onder 1 dak in een prachtige groene omgeving.

De Parkschool is de ‘wijk’school , waar we elkaar allemaal kennen en kinderen en ouders zich snel thuis voelen. De naam “De Parkschool” refereert aan de groene omgeving van de school en het feit dat de school gehuisvest is in het park van Presikhaaf Oost. Rond de school is veel ruimte waar kinderen kunnen spelen en sporten.

De website en de schoolgids worden op kort termijn opgefleurd met foto's van de nieuwe school.  

De gegevens die u hier vindt, zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Voor meer informatie over de school zelf, kunt u altijd een bezoekje brengen aan onze website.

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind kan alles leren
  • Focus op taal
  • Focus op gedrag
  • "We doen het samen met ouders"
  • Verbinding: midden in de wijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Parkschool is een wijkschool. Er zijn veel ouders met kleuters die de weg naar De Parkschool weten te vinden. Per 1 oktober 2022 zijn er 200 leerlingen op de school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
208
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven