Jan Ligthartschool

Van Slichtenhorststraat 27 A 6821 CJ Arnhem

Schoolfoto van Jan Ligthartschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de BasisFluvius wordt gewerkt met een flexvast pool. Hierin zit een groep van zo'n 75 ervaren en vaste medewerkers. Bij ziekte of verlof komt er dus een ervaren leerkracht uit deze pool vervangen.

Voor de Jan Ligthartschool wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van een vaste invaller die de school goed kent omdat zij als vaste leerkracht op de school heeft gewerkt. 

Bij langdurig verzuim volgt er een sollicitatieprocedure voor langdurige vervanging.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Jan Ligthartschool wordt door de hele school heen gewerkt in combinatiegroepen.

Zes groepen 1/2, vijf groepen 3/4, vier groepen 5/6 en vier groepen 7/8.

Dit is een bewuste keuze vanuit visie en dus niet uit organisatorische overwegingen.

Het aantal kinderen in een groep is gemiddeld 23. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt er veelal geïntegreerd gewerkt aan de hand van thema's. Het is dus niet mogelijk om de verschillende ontwikkelingsgebieden precies te onderscheiden. Veel ontwikkeling vindt plaats tijdens het speelwerken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Jan Ligthartschool werken we met het 940 uren model. dat betekent dat kinderen gemiddeld 24 lesuren per week hebben.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De specialisten werken meerdere dagen per week op school en zijn dan beschikbaar voor vragen en ondersteuning. Dit wordt niet op een specifiek dagdeel uitgevoerd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Jan Ligthartschool werkt samen met verschillende voorschoolse voorzieningen.

Deze peuterspeelzalen en kinderdagverblijven maken allen gebruik van het Arnhemse Overdrachtformulier. 

Terug naar boven