Jan Ligthartschool

Van Slichtenhorststraat 27 A 6821 CJ Arnhem

Schoolfoto van Jan Ligthartschool

In het kort

Toelichting van de school

Op de Jan Ligthartschool is het fijn en veilig. Onze mindset is dat ieder kind alles kan leren. Onze kinderen ontwikkelen zich tot wereldburger. Wij stellen kennis centraal. Als cultuurschool bieden we alle kunstdisciplines aan. Kinderen zijn betrokken bij gesprekken tussen leerkracht en ouder.

Op de Jan Ligthartschool ontwikkelen kinderen zich optimaal!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fijn en veilig
  • Je kunt alles leren
  • Kennis staat centraal
  • Kunst- en cultuurschool
  • Ouder/kind/leerkracht samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Jan Ligthartschool werken we in 18 groepen.

Gemiddeld zitten er 24 kinderen in een groep.

Er zijn 6 groepen 1-2

Er zijn 4 groepen 3-4

Er zijn 4 groepen 5-6

Er zijn 4 groepen 7-8 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
430
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven