De Rank

Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem

  • Schoolfoto van De Rank
  • Schoolfoto van De Rank
  • Schoolfoto van De Rank
  • Schoolfoto van De Rank
  • Schoolfoto van De Rank

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor verlof hanteren we de CAO primair onderwijs. Medewerkers hebben recht op verlof en dat moet voor hen en de kinderen goed geregeld zijn. We vinden het belangrijk om waar mogelijk met de school en dus met de kinderen bekende leerkrachten in te zetten. We hanteren de volgende volgorde in vervangen:

  1. Een andere juf of meester in de school vervangt de afwezige. Het liefst is dat de duo-collega.
  2. Via het bemiddelingsbureau IPPON stellen we een tijdelijk een leerkracht aan. Ook hebben we de mogelijkheid vaste vervangers in te zetten die bekend zijn met de school.
  3. We zetten een student van de PABO (4e jaars) in. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We zijn vreedzame school. Die lessen vallen onder sociaal en gezond gedrag. De lessen kunst en cultuur zijn geïntegreerd met wereldoriëntatie.

Terug naar boven