Daltonschool Confetti

Pallas Atheneplein 2 6846 XA Arnhem

  • Leren doen we elke dag,meestal binnen de school;in het klaslokaal,op de leerpleinen en in de hoeken.Maar ook buiten! Ruimte & frisse lucht!
  • Schoolfoto van Daltonschool Confetti
  • Laten zien, presenteren en delen wat je geleerd hebt aan de andere kinderen maar ook aan ouders!
  • Leren met behulp van methoden, leren door doen, leren door experimenteren en spelen
  • Kinderen leren op Confetti met hun klasgenootjes maar ook door samen met kinderen van andere groepen te werken en te spelen. Samen 1!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Vensters pagina van Daltonschool Confetti !

Confetti is de enige daltonschool in Arnhem. Een kleurrijke school gelegen in de groeiende wijk de Schuytgraaf in Arnhem-Zuid. De keuze voor Daltononderwijs op basisschool Confetti is heel bewust gemaakt en gerelateerd aan onze visie op de maatschappij in het algemeen en op kinderen in het bijzonder. De huidige maatschappij vraagt van mensen, dat zij kunnen ontwerpen, plannen en vooruitzien. Mensen die initiatief tonen en ondernemend zijn en zich bewust zijn van democratische processen en daaraan kunnen deelnemen. 

Wij zijn trots op onze school. U bent altijd welkom voor een gesprek of een rondleiding door onze school !

Team Daltonschool Confetti

link naar:   onze schoolwebsite

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Interconfessioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Confetti is een groeiende basisschool. Momenteel telt de school 14 groepen, met in totaal rond de 360 leerlingen. Ieder jaar zal de school de komende jaren met tenminste één groep groeien. Uitgangspunt daarbij is dat Confetti uiteindelijk van alle leerjaren 2 groepen telt, m.u.v. de kleuters waar we 4 groepen willen realiseren om de school een gezonde voedingsbodem te laten houden voor de doorstroom naar de volgende leerjaren. 

Weergave

Leerlingen
339
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De personeelsleden van Confetti zijn dagelijks vanaf 7.45 uur op school. Een werkdag duurt gewoonlijk tot 16.45 uur, waarbij collega's op de korte en lange dagen zowel binnen als buiten de school taken verrichten of verplichtingen kunnen hebben. 

De teamleden van Confetti vangen geen kinderen voor of na schooltijd op. Incidenteel kan een kind een keer iets eerder aanwezig zijn of wat langer moeten blijven. Dit gebeurt echter alleen met hoge uitzondering. De tijd voor en na schooltijd wordt door de collega;s gebruikt voor het voor- en nawerk behorende bij de lestaken, vergaderingen, professionalisering en het afstemmen met collega's qua schoolontwikkeling. 

 

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven