Basisschool ASV

Diependalseweg 2 6813 GE Arnhem

Schoolfoto van Basisschool ASV

In het kort

Toelichting van de school

Het onderwijs van basisschool ASV is uitdagend, actief en betekenisvol  en continu in ontwikkeling. Wij hebben:          

  • Een persoonlijke kijk op ieder kind 
  • Thematisch onderwijs
  • Onderzoekend leren          
  • Extra activiteiten i.s.m. onderwijspartners              
  • Engels vanaf groep 1.   
  • Vakdocenten muziek en gym  
  • Profiel natuur en techniek             
  • Continurooster                
  • Na-schoolse opvangmogelijkheden in (en directe nabijheid van) het gebouw

Voor meer info www.basisschoolasv.nl 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool ASV is een ondernemende school met een positieve  sfeer. Klein van opzet, waar persoonlijke aandacht is voor kinderen en ouders.

Met een deskundig, enthousiast team leren we de kinderen zelfvertrouwen te hebben, open te staan voor een ander en voor de wereld om hen heen. Naast aandacht voor taal en rekenen hebben natuur en techniek onze bijzondere aandacht. We maken het leren uitdagend en actief. Dat doen we door kinderen thematisch en onderzoekend te laten werken. In en rondom de school in de natuurrijke omgeving van Mariëndaal, maar  ook buiten de school door van andere experts te laten leren. Zo hebben we als enige basisschool in Arnhem een samenwerking met  Burgers Zoo Educatie.

Weergave

Leerlingen
48
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven