Protestants Christelijke Basisschool De Troubadour

Rijksweg-West 63 6842 BB Arnhem

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Troubadour

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Een keer per twee schooljaren worden de kinderen van de bovenbouwgroepen uitgenodigd deel te nemen aan dit onderzoek. De uitslagen worden met de kinderen besproken en zijn aanleiding voor mogelijke aanpassingen en bijstellingen.

Vanaf januari 2020 heeft de school een leerlingenvertegenwoordiging. Tenminste 5 keer per schooljaar bespreekt deze "leerlingenraad" de dagelijkse gang van zaken op school met de directie.

Tevredenheid
8,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Een keer per twee jaar worden alle ouders van de scholen van Flores uitgenodigd het oudertevredenheidsonderzoek van het BVPO in te vullen. De gegevens worden met het team en de medezeggenschapsraad besproken. De directie stelt op basis van de uitkomst een plan van aanpak op.

Door het jaar heen worden ouders bij regelmaat gevraagd deel te nemen aan een pole, waarin gevraagd wordt stelling te nemen, desgewenst een mening te geven over een actueel vraagstuk binnen de school. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,7

Bron

Terug naar boven