Protestants Christelijke Basisschool De Troubadour

Rijksweg-West 63 6842 BB Arnhem

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Troubadour

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school maakt gebruik gebruik van Reqruitment , de vervangingsregeling van DeBasisFluvius.

Voor het verlof van personeelsleden wordt de regelgeving vanuit de CAO toegepast.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Troubadour werkt met verschillende leeftijden in een stamgroep.

In de overgang van onderbouw naar middenbouw en van middenbouw naar bovenbouw wordt expliciet gekeken naar een evenwichtige groepssamenstelling. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijdsindeling Lezen Taal is opgenomen in kwaliteitskaart.

De kern:

- Lezen groep 3 extra naast Veilig leren Lezen.

- Taalgroep 3: Veilig Leren Lezen (geïntegreerd lezen en taal)

- Lezen groep 5 tot en met 8: Verschillende leesvormen: tutorlezen, ralphilezen, stillezen.

- Taal groep 4 tot en met 8: Methodisch: Taalverhaal Nu, ingevoerd in 2019-2020.

-Bewegingsonderwijs: uren zijn gekoppeld; is inclusief reistijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Troubadour is een reguliere basisschool, waar gewerkt wordt vanuit het pedagogische principe van het Jenaplan onderwijs. Binnen de heterogene stamgroepen wordt voor elk kind passend onderwijs geboden, binnen de mogelijkheden beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven