Protestants Christelijke Basisschool De Troubadour

Rijksweg-West 63 6842 BB Arnhem

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Troubadour

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de Vensterspagina van de Troubadour Elden.

U vindt hier naar wij hopen alle informatie die van belang is om een goed beeld te krijgen van de school.

Heeft u interesse?

Neem contact op met de school of laat een bericht achter op www.troubadour-elden.nl

Met vriendelijke groet,

Directie Troubadour Elden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanonderwijs.
  • Gesprek, werk, spel, viering
  • Samen werken
  • Samen leren.
  • Elk kind is uniek.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

- Bij het opstellen van de RIe en E wordt de school ondersteunt door VBA adviseurs. Het concept voor 2020-2024 is samen met het plan van aanpak in behandeling.

- protocol voor agressie, geweld en seksuele intimidatie is opgenomen in het schoolveiligheidsplan.

- dit geldt ook voor protocol email, internet en social media.

Terug naar boven