Jenaplan basisschool de Sterrenkring

Blekerstraat 2 6828 EW Arnhem

Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

We maken gebruik van een zogenaamde vervangingspool. In deze pool zitten leerkrachten die invallen op scholen bij ziekte en studie. De invalleerkrachten worden op alle scholen van onze stichting (Flores Onderwijs) ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de lessen bewegingsonderwijs werken we met vakleerkrachten bewegingsonderwijs en muziek en met ondersteuning van stagiaires (vanuit het MBO).
Kinderen van groep 6 gaan gedurende een aantal weken (6, periode juni/juli) zwemmen. Ze gaan daarvoor naar De Grote Koppel. Doel hiervan is om de kinderen enthousiast te houden voor zwemmen en de zwemvaardigheid te onderhouden. 
In onze muzieklessen werken we samen met een vakdocent. Hij zorgt voor de Algemene Muzikale Vorming (AMV) waarbij ook een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 gewaarborgd is.  

Op de Sterrenkring werken we samen met een aantal ondersteunende organisaties:

  • Ixperium - aanbod van de nieuwste ICT materialen (gevestigd de HAN). De kinderen leren over de nieuwste ICT tools.
  • Walhallab - ondersteuning op gebied van techniek
  • CNME - ondersteuning in onze lessen over de natuur
  • Kunstbedrijf Arnhem - voor ondersteuning in onze lessen kunst en cultuur
  • Mad Science - naschoolse lessen op gebied van wetenschap en techniek
  • De Vloer School voor Podiumkunsten - ondersteunt onder andere bij onze kerst en eindmusical
  • De bibliotheek op school - in samenwerking met Rozet hebben we een bieb ingericht op de Sterrenkring. De ambitie is ook een buurtbieb in te richten. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Taal-, lees- en rekenactiviteiten bereiden de kinderen voor op de leerstof van groep 3. 
We kijken goed naar kinderen: waar zijn ze aan toe wat betreft leren? We bieden spelenderwijs de leerstof aan, zo leren kleuters.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het vak Levensbeschouwing zit verwerkt in ons thematische onderwijs. We werken aan een aantal thema's per jaar waarin de verschillende vakken als biologie, aardrijkskunde en geschiedenis verweven zitten. Uit onderzoek blijkt dat deze werkwijze beter de samenhang van onderwerpen zichtbaar maakt. Zo leren kinderen de leerstof beter.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op Jenaplanschool de Sterrenkring bieden we onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Jenaplanonderwijs kan antwoord geven op veel hulpvragen: op gebied van leren en gedrag. In ons Schoolondersteuningsprofiel leest u welke ervaring we inmiddels opdeden. We staan open voor alle aanmeldingen en besluiten in overleg met ouders en deskundigen of de Sterrenkring een passend onderwijsaanbod kan leveren. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven