Jenaplan basisschool de Sterrenkring

Blekerstraat 2 6828 EW Arnhem

Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Jenaplan basisschool de Sterrenkring.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U bent welkom op de Sterrenkring!

Hartelijke groet,

Anita Marsman (schoolleider)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan: het kind centraal
  • leren, sport, muziek, creatief
  • eigen moestuin én kookatelier
  • kleurrijk qua culturen
  • zeer betrokken ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Jenaplanschool de Sterrenkring heeft ongeveer 200 leerlingen. We groeien goed: ons Jenaplanonderwijs trekt kinderen van verder dan de school nabije buurt. Kinderen komen uit de Binnenstad, Van Verschuerwijk, Nieuwe Kadekwartier, Presikhaaf, Sint Marten, Velperweg e.o., t Broek, Malburgen.
We zullen bij voldoende aanmeldingen een 3e kleutergroep (0|1|2) inrichten.
Weergave

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Om gelukkig te zijn is sociale veiligheid nodig en acceptatie van diversiteit. Op de Sterrenkring besteden we aandacht aan burgerschap, waarbij de sociale veilige en welbevinden van ieder kind een essentieel onderdeel is. Het doel is: ieder kind gelukkig.

Terug naar boven