Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling

Zijpendaalseweg 163 6814 CJ Arnhem

  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat kinderen op onze school ruimte krijgen om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Hierbij stimuleren we de kinderen in volle breedte. We hebben dus aandacht voor creativiteit, ondernemerschap en vaardigheden als samenwerken en zelfstandig werken.

Daarnaast geven we kinderen een stevige basis mee in de kernvakken rekenen en taal. Dat is zichtbaar in de mooie resultaten die onze leerlingen halen op de Eindtoets. Daarbij is ons streven niet dat ieder kind een bovengemiddelde score haalt, wél dat ieder kind het maximale uit zichzelf kan halen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de grafieken ziet u welk schooladvies wij de afgelopen jaren hebben gegeven en op welk niveau deze leerlingen instromen op het voortgezet onderwijs. Zoals u kunt zien, stromen vrijwel alle leerlingen in op het niveau dat wij adviseren.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2012 is onze school onderzocht door de Onderwijsinspectie. Hierbij hebben we het basisarrangement gekregen: de kwaliteit van ons onderwijs is op orde.

In de loop van schooljaar 2016-2017 zal de Inspectie opnieuw langskomen op de Pieter Jongelingschool. Zodra de resultaten van dat onderzoek bekend zijn, vindt u die op deze pagina.

Terug naar boven