Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling

Zijpendaalseweg 163 6814 CJ Arnhem

  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de onderbouw werken we met gecombineerde kleutergroepen. Aan de hand van thema's laten we de kinderen zich ontwikkelen, waarbij we heldere doelen nastreven.

Vanaf groep 3 werken we in leerstofjaarklassen. 's Morgens ligt de nadruk op de basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en taal), 's middags ligt de nadruk op wereldverkenning en expressievakken. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school hebben we veel kennis en ervaring, waardoor we vrijwel alle kinderen kunnen begeleiden. Ook kinderen die een aangepast aanbod nodig hebben, door bijvoorbeeld afwijkende intelligentie, gedragsproblemen of fysieke afwijkingen. Op onze school telt iedereen mee! We hebben daarom ook een heel laag verwijzingspercentage (bijna 0%) richting het speciaal onderwijs. Dit percentage ligt veel lager dan het Arnhems gemiddelde van 3,6%. 

In het schoolondersteuningsprofiel leest u welke zorg wij kunnen bieden. Heeft u specifieke vragen rond uw eigen kind? Dan komen we graag met u in contact!

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven