Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling

Zijpendaalseweg 163 6814 CJ Arnhem

  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Pieter Jongelingschool!

Wij zijn een actieve, Bijbelgetrouwe basisschool met goed en vernieuwend onderwijs. Onze school is een leer- en leefgemeenschap, waar ons geloof in God de basis is. Door dit geloof mogen we ieder kind zien als Zíjn bijzonder en geliefd kind. Wij geven deze geliefde kinderen goed onderwijs en ruimte hun unieke talenten te ontwikkelen.

Bent u benieuwd hoe we dat op onze school vormgeven? Kijk dan verder op deze pagina of neem contact op voor een afspraak. We heten u graag en met trots welkom op onze school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde voor Jezus
  • Vernieuwend onderwijs
  • Hoge verwachtingen
  • Groeien in zelfstandigheid
  • Uitdagend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is onze school gegroeid naar ruim 220 leerlingen. Ouders uit de wijde omgeving waarderen het Bijbelgetrouwe, kwalitatief goede onderwijs. Daar zijn we trots op! De verwachting is dat we de komende jaren een stabiel leerlingenaantal hebben van 220-240 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle kinderen blijven ’s middags op school eten. Van 12.15-12.30 uur eten de kinderen in de groep met de leerkracht. Daarna spelen ze buiten tot 13.00 uur onder toezicht van een team van pleinwachten. De pleinwachten zijn vrijwilligers en/of ouders die tegen een vergoeding toezicht houden.

Op maandag, dinsdag en donderdag is er na schooltijd BSO in ons schoolgebouw. Dit wordt verzorgd door De Herberg. De BSO organiseert veel natuur- en buitenactiviteiten. In de groene, bosrijke omgeving van de school is hier alle ruimte voor.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven