Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling

Zijpendaalseweg 163 6814 CJ Arnhem

  • Onze school heeft een prachtig recent gerenoveerd gebouw. We gebruiken dagelijks groene omgeving om te ontdekken en genieten.
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling
  • We zorgen voor een veilig leer- en leefklimaat door open en oprecht te zijn. We geven vertrouwen aan kinderen, ouders en collega's.
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Pieter Jongeling

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Pieter Jongelingschool!

De Pieter Jongelingschool is een plek die in het teken staat van wortelen, sterk worden en vrucht dragen. U ziet het in de bosrijke omgeving van onze school, maar ook binnen de muren van onze school waar we samen groeien in het licht van de liefde van Jezus.

Zoals het bos rijk is door een diversiteit aan bomen, zo voelen wij ons ook rijk door de diversiteit van mensen. Elk kind krijgt bij ons de ruimte om te ontdekken wie het is en wat het goed kan. Hoe dat er uitziet, kan per kind verschillen. We bieden de kinderen daarvoor kennis, vaardigheden, materialen, ruimte en mogelijkheden om hun talenten en hun identiteit te ontwikkelen. Daarbij geven we de kinderen vertrouwen en dagen we ze uit om te leren, te experimenteren en de volgende stap te zetten

Onze school is een veilige plek waar elk kind gezien en gekend wordt. 

Kom kennismaken, u bent welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Werken vanuit liefde
  • Vertrouwen in elkaar
  • Uitdagend onderwijs
  • Verantwoord omgaan schepping
  • Groene omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een streekschool. Ouders uit Arnhem en omliggende plaatsen brengen hun kinderen naar onze school. Ook uit Nijmegen komen kinderen, zij worden met busjes gebracht. 

Er wordt veel samen gereden door ouders die bij elkaar in de buurt wonen.

Veel kinderen fietsen, alleen of in een fietsgroep, zelf naar school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle kinderen blijven ’s middags op school eten. Van 12.15-12.30 uur eten de kinderen in de groep met de leerkracht. Daarna spelen ze buiten tot 13.00 uur onder toezicht van een team van pleinwachten. De pleinwachten zijn vrijwilligers en/of ouders die tegen een vergoeding toezicht houden.

Op maandag, dinsdag en donderdag is er na schooltijd BSO in ons schoolgebouw. Dit wordt verzorgd stichting KOALAH. De BSO organiseert natuur- en buitenactiviteiten. In de groene, bosrijke omgeving van de school is hier alle ruimte voor. Vanaf januari 2024 kunt u ook gebruik maken van onze Peuteropvang. Zie de website van KOALAH.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven