De Gazelle

Pallas Atheneplein 2 6846 XA Arnhem

  • De Gazelle is gehuisvest in MFC De Omnibus.
  • Schoolfoto van De Gazelle
  • Schoolfoto van De Gazelle

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op het initiatief van ons bestuur Stichting Delta wordt er iedere twee jaar een leerlingentevredenheidsonderzoek afgenomen in de groepen 5 tot en met 8. De resultaten worden besproken met de leerlingen, in de Medezeggenschapsraad en met de leerkrachten.

Sinds het schooljaar 2014 - 2015 is De Gazalle gestart met de leerlingenraad.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op het initiatief van ons bestuur Stichting Delta wordt er iedere twee jaar een oudertevredenheidstevredenheidsonderzoek afgenomen in . De resultaten worden besproken met de Ouderraad, in de Medezeggenschapsraad, managementteam en met het leerkrachtenteam.

De Ouderwaarderingsenquête is afgenomen in november 2013. We waren toen tijdelijk gehuisvest aan de Marasingel.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven