De Gazelle

Pallas Atheneplein 2 6846 XA Arnhem

  • De Gazelle is gehuisvest in MFC De Omnibus.
  • Schoolfoto van De Gazelle
  • Schoolfoto van De Gazelle
  • Schoolfoto van De Gazelle

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op het initiatief van ons bestuur Stichting Delta wordt er iedere twee jaar een leerlingentevredenheidsonderzoek afgenomen in de groepen 6 tot en met 8. De resultaten worden besproken met de leerlingenraad, in de Medezeggenschapsraad en met de leerkrachten.

Sinds het schooljaar 2014 heeft De Gazelle een leerlingenraad.

Tevredenheid
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Binnen het bestuur van de Delta Scholengroep wordt er iedere twee jaar een oudertevredenheidstevredenheidsonderzoek afgenomen. De resultaten worden besproken met de Medezeggenschapsraad, het managementteam, het leerkrachtenteam en het bestuur van de stichting.


Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven