De Gazelle

Pallas Atheneplein 2 6846 XA Arnhem

  • De Gazelle is gehuisvest in MFC De Omnibus.
  • Schoolfoto van De Gazelle
  • Schoolfoto van De Gazelle
  • Schoolfoto van De Gazelle

Het team

Toelichting van de school

Jezelf blijven verwonderen in het leven, daar draait het om. Onze vier kernwoorden zijn niet voor niets: Samen, Onderzoekend, Dynamisch en Ambitieus.

De Gazelle heeft een energiek, ambitieus, leergierig en gemêleerd team, dat helemaal bij onze kernwoorden past.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor de kortdurende vervangingen maken wij gebruik van de Delta vervangingspool. Voor de langdurige vervangingen starten we een sollicitatieprocedure of we benaderen pabo-studenten die we als opleidingsschool hebben opgeleid.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Gazelle is een energieke basisschool die continu op zoek is naar verbeteringen. Zo spelen wij in op nieuwe ontwikkelingen en blijven wij op zoek naar hoe de kwaliteit van ons onderwijs en het welzijn van onze kinderen kan worden verrijkt. De Gazelle is een stabiele en dynamische school. Met behoud van onderwijskwaliteit bewegen wij mee met de groei van de wijk. Bijvoorbeeld door wisselende klassen, in aantal of samenstelling.

Groepsindeling

Onderwijs vindt plaats in een groep. Voor het kind, de leerkrachten en de school is van groot belang hoe de samenstelling van de groep is waarin het kind geplaatst wordt. Het betreft een complexe afweging waarbij zeer veel factoren een rol spelen. Wij streven naar goed functionerende groepen, waar een veilig pedagogisch klimaat heerst en waarin didactisch goed gewerkt kan worden. Wij zijn inmiddels gegroeid tot  een grote school, met twee of drie groepen per leerjaar. Elk jaar zal de vorm van de groepen worden bekeken. De groepen zijn over het algemeen homogeen, maar ook combinatiegroepen zijn mogelijk. De groepen werken per leerjaar regelmatig samen.

Wij willen één school zijn, daarom zullen wij de parallelgroepen met regelmaat onderling mixen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben een goed aanbod voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, zowel binnen de klas als daar buiten. We hebben hiervoor meerdere professionals binnen ons team.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij gaan ons de komende jaren meer verdiepen in onderwijs aan tweetalige kinderen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school ontvangt van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf een schriftelijke overdracht. Soms vindt er met toestemming van ouders/verzorgers een gesprek plaats met een van de medewerkers van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

Terug naar boven