De Gazelle

Pallas Atheneplein 2 6846 XA Arnhem

  • De Gazelle is gehuisvest in MFC De Omnibus.
  • Schoolfoto van De Gazelle
  • Schoolfoto van De Gazelle
  • Schoolfoto van De Gazelle

In het kort

Toelichting van de school

Dit Schoolvenster biedt u beperkt inzicht in de school (Inspectierapport en Eindtoetsresultaten).
De Gazelle biedt meer voor de ontwikkeling van kinderen dan in dit Schoolvenster staat vermeld. Voor een compleet beeld nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk informatiegesprek en een rondleiding. Op de website van de school leest u ook meer over De Gazelle.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Onderzoekend
  • Dynamisch
  • Ambitieus

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Gazelle staat in Schuytgraaf, een groeiende nieuwbouwwijk in Arnhem-Zuid. De school is in 2008 gestart met 60 leerlingen en is gestaag gegroeid. Wij hebben 16 groepen en ongeveer 400 leerlingen.

De school heeft sinds een aantal jaren een leerlingenraad.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
377
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de voorschoolse en de naschoolse opvang werken we samen met verschillende partijen. Aan deze diensten zijn wel kosten verbonden. De tussenschoolse opvang wordt door leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel gedaan. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een voorwaarde om tot groei te kunnen komen. Een kind moet zich veilig voelen op school. Samenwerking tussen ouders, leerling en leerkrachten  is  daarom ook zo belangrijk.

Op onze website vindt u ons veiligheidsplan en uitgebreide beschrijving van onze PBS-aanpak.

We hebben het certificaat "PBS op Groen" en daar zijn we trots op.

Terug naar boven