De Arabesk

Meikers 3 6846 HR Arnhem

  • Zicht op ons prachtige schoolgebouw.
  • Trots op onze schoolbibliotheek
  • Wat zal ik vandaag eens gaan doen?
  • We zetten de laptop in als hulpmiddel.
  • Alle kinderen kijken uit naar de muziek lessen van meester Freek.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt in maart het leerlingwaarderingsonderzoek afgenomen. In het schooljaar 2021-2022 waren er 171 respondenten uit de groepen 6, 7 en 8.

De resultaten laten zien dat de kinderen zich veilig voelen en dat ze tevreden zijn over de manier waarop de leerkrachten met hen omgaan en de instructies verzorgen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2022 heeft 33% van de ouders de ouderenquête ingevuld. Hierbij is gebruik gemaakt van de enquête van Vensters-PO.

Wij bedanken de ouders die aan de enquête hebben meegewerkt en zullen de resultaten bespreken binnen de MR en met het team.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven