De Arabesk

Meikers 3 6846 HR Arnhem

  • Zicht op ons prachtige schoolgebouw.
  • Trots op onze schoolbibliotheek
  • Wat zal ik vandaag eens gaan doen?
  • We zetten de laptop in als hulpmiddel.
  • Alle kinderen kijken uit naar de muziek lessen van meester Freek.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Basisschool De Arabesk, een TOM-school in de nieuwbouwwijk 'Schuytgraaf' in Arnhem. TOM staat voor team op maat en richt zich op de pijlers: personeel, organisatie en leeromgeving. Naast taal en rekenen besteden we ook veel aandacht aan kunst & cultuur. Elk kind is uniek en het is belangrijk dat de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling met elkaar in balans zijn. 

Onze missie is: Ontdek talent, leer samen en groei! 

Nieuwsgierig geworden? Klik dan op de link naar YouTube onder dit bericht.

Team Arabesk.

Klik hier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Talenten ontwikkelen
  • Eigenaarschap
  • Groei
  • Kunst en cultuur ervaren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanvankelijk waren er twee basisscholen in de wijk Schuytgraaf. Momenteel zijn er vijf. Na de regressie stagneerde de bouw waardoor het leerlingenaantal afnam en uiteindelijk stabiliseerde. Wij zien dit als een kans omdat we ons minder op de organisatie en meer op de inhoud kunnen gaan richten. Op dit moment wordt er weer volop gebouwd en verwachten we dat het leerlingenaantal weer iets zal gaan toenemen.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
406
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Arabesk is een van de gebruikers van het kindercentrum De Salamander. In ons gebouw wordt voor- en naschoolse opvang geregeld door de SKAR. Veel kinderen maken gebruik van deze aanbieder. Daarnaast maken kinderen ook gebruik van de opvang bij particulieren of nabijgelegen opvangcentra.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het pand de Salamander zijn voldoende gecertificeerde BHV-ers aanwezig. Eindverantwoordelijk voor ontruimingsoefeningen in De Salamander is de beheerder van het pand. Hoofd BHV-er  van De Arabesk en aanspreekpunt bij calamiteiten is:                                                              Tjallina Jezeer (t.jezeer@basisschool-de-arabesk.nl)

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het veiligheidsplan van Delta Scholengroep.

https://www.deltascholengroep.nl/dynamic/images/Schoolveiligheidsplan-2019-2020.pdf

Terug naar boven