De Arabesk

Meikers 3 6846 HR Arnhem

  • Zicht op ons prachtige schoolgebouw.
  • Trots op onze schoolbibliotheek!
  • Wat wil ik vandaag (spelend) leren?
  • We zetten de laptop in als hulpmiddel.
  • Alle kinderen kijken uit naar de muziek lessen van meester Freek.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Basisschool De Arabesk, een TOM-school in de nieuwbouwwijk 'Schuytgraaf' in Arnhem.

Bij Basisschool De Arabesk geloven we dat elk kind een uniek talent heeft, en onze passie is om dat talent te ontdekken, te koesteren en te laten groeien. We willen een inspirerende en ondersteunende omgeving creëren waarin onze leerlingen zichzelf kunnen zijn, kunnen samenwerken en voortdurend kunnen groeien, zowel academisch als persoonlijk. Samen bouwen we aan een betere toekomst voor onze kinderen."

Onze missie is dan ook: Ontdek talent, leer samen en groei! 

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keer kijken!

Team Arabesk

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking en Respect
  • Rots & Water
  • Verantwoordelijkheid
  • Groei en Plezier
  • Kunst & Cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er zijn vijf basisscholen in de wijk Schuytgraaf die allen eigentijds en kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Ouders hebben de keuze om een school te kiezen die het beste bij hen, maar ook bij hun kind past. Het team van De Arabesk staat voor kwalitatief goed onderwijs maar vindt het ook heel erg belangrijk dat het kind het fijn heeft op school en daarbij hoort een goed en veilig pedagogisch klimaat. Er is veel stabiliteit in het team, personeel vindt het fijn om op De Arabesk te werken en straalt dit ook uit. Hierdoor hoeven wij ons minder op de organisatie te richten en kunnen wij ons meer op de inhoud van het onderwijs richten. We blijven kritisch naar ons onderwijs kijken en willen elke dag een beetje beter worden.  We voelen ons samen verantwoordelijk voor alle leerlingen van De Arabesk.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
389
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Arabesk is een van de gebruikers van het kindcentrum De Salamander. In ons gebouw wordt voor- en naschoolse opvang geregeld door de SKAR. Veel kinderen maken gebruik van deze aanbieder. Daarnaast maken kinderen ook gebruik van de opvang bij particulieren of nabijgelegen opvangcentra.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het pand de Salamander zijn voldoende gecertificeerde BHV-ers aanwezig. Eindverantwoordelijk voor ontruimingsoefeningen in De Salamander is de beheerder van het pand. Hoofd BHV-ers  van De Arabesk en aanspreekpunt bij calamiteiten zijn:                                                              Tjallina Jezeer (t.jezeer@basisschool-de-arabesk.nl) en Fons Lieve (f.lieve@basisschool-de-arabesk.nl.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het veiligheidsplan van Delta Scholengroep.

https://www.deltascholengroep.nl/dynamic/images/Schoolveiligheidsplan-2019-2020.pdf

Terug naar boven