De Pythagoras, een Pieter de Jongschool

Pythagorasstraat 3 6836 GA Arnhem

  • Opstelling voor een kleine kring.
  • In de gangen zijn werkplekken voor de leerlingen.
  • In samenwerking met Bibliotheek Arnhem hebben we onze eigen bibliotheek.
  • De deur naar het speelterrein.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De resultaten van de enquête waren over het algemeen goed. De leerlingen zijn positief over de school en voelen zich fijn en veilig. ? Er waren wat kleine dingen die opvielen en hierover zijn wij  met de leerlingen in gesprek gegaan. Zo kunnen we nog beter in beeld krijgen wat er onderling speelt en daarmee actief aan de slag gaan. Daarnaast gaan wij n.a.v. de enquête  nog extra insteken op positief zijn naar elkaar, opstekers geven en het werken in coöperatieve werkvormen, om samenwerking tussen leerlingen te verbeteren. 
Tevredenheid
8,3

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar  wordt er een ouder tevredenheidsonderzoek afgenomen.  We hebben van de 220 leerlingen 66 ingevulde enquêtes teruggekregen. We mogen er als school trots zijn dat de kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Ook zien ouders ons als vakbekwame leerkrachten. We vinden dit een mooie opsteker.
Uiteraard zijn er ook verbeterpunten. Nog meer de kinderen  uitdagen en de leerstof op niveau aanbieden is een aandachtspunt. De communicatie naar ouders blijft voor ons ook een punt van aandacht.

 
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven