De Pythagoras, een Pieter de Jongschool

Pythagorasstraat 3 6836 GA Arnhem

  • Opstelling voor een kleine kring.
  • In de gangen zijn werkplekken voor de leerlingen.
  • In samenwerking met Bibliotheek Arnhem hebben we onze eigen bibliotheek.
  • De deur naar het speelterrein.

In het kort

Toelichting van de school

Dit Schoolvenster geeft u beperkt inzicht in de school.
De Pythagoras, een Pieter de Jongschool biedt meer voor de ontwikkeling van kinderen dan in het Schoolvenster staat vermeld. Voor een compleet beeld nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk informatiegesprek en een rondleiding. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een positieve grondhouding
  • Je mag jezelf zijn
  • Iedereen is anders
  • Fouten maken mag
  • Balans: Plezier en Presteren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 stonden 196 leerlingen ingeschreven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse Opvang (VSO en BSO)

Wij werken samen met BSO Partou. Zij hebben een eigen lokaal in onze school. Voor meer informatie zie website www.partou.nl/bso

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven