Basisschool Pieter de Jong

Pythagorasstraat 3 6836 GA Arnhem

Schoolfoto van Basisschool Pieter de Jong

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders, verzorgers,

Deze schoolpagina is bedoeld voor ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. We vinden het belangrijk om u goed te informeren over ontwikkelingen op onze school en u regelmatig te betrekken bij de ontwikkeling van uw kind. Naast deze schoolpagina is er een actuele schoolgids 2020-2021. Hier vindt u praktische informatie over de school: schooltijden, schoolregels, schoolvakanties en andere vrije dagen, maar ook een beschrijving van ons onderwijs. U leest wat wij belangrijk vinden op school en welke keuzes wij hebben gemaakt voor dit schooljaar. De "algemene schoolgids" is te vinden op onze website www.pieterdejong-pyth.nl  Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Heeft u behoefte aan een rondleiding bij ons op school? Neemt u dan gerust even contact op om een afspraak te maken. Deze schoolgids is vastgesteld onder andere met instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR).

Wij wensen u veel leesplezier! Namens het team van de Pieter de Jongschool, Johan Schat, directeur a.i.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een positieve grondhouding
  • Je mag jezelf zijn
  • Iedereen is anders
  • Fouten maken mag
  • Balans: Plezier en Presteren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Pieter de Jongschool loc. Pythagorasstraat is op 1-10-2019: 214
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse Opvang (VSO en BSO)

BSO Partou van zit in een lokaal in onze school. De openingsdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Voor meer informatie zie website www.partou.nl/bso

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven