Rooms Katholieke Basisschool Johannes

Eimerssingel-Oost 262 6834 CZ Arnhem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Johannes

Het team

Toelichting van de school

De Johannesschool kenmerkt zich door een professioneel team, dat met plezier werkt in een lerende organisatie! We hebben op de Johannesschool een divers team. We hebben zowel, zeer talentvolle jonge leerkrachten in dienst, als kundige ervaren leerkrachten. Het is mooi om te zien dat beide leeftijdsgroepen leren van elkaar. Zo hanteren we collegiale consultatie en klassenbezoek (bij elkaar) als instrument om nog beter te worden. Wat het team kenmerkt is trots, trots op de kinderen en de school! Zorgzaamheid, vakkundigheid en doelgerichtheid staan in het team voorop.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een teamlid afwezig is, wordt dit de volgende volgorde opgevangen:

 1. We doen een beroep op de vervangingspool van Delta Scholengroep.
 2. We doen een beroep op een Kunstleerkracht uit de pool van 'Qrabbl'.
 3. W zoeken intern naar een oplossing. Dit betekent dat we parttimers of onze onderwijsassistenten vragen om in te vallen.
 4. De groep van de afwezige leerkracht wordt verdeeld over de andere groepen. Dit doen wij voor maximaal een dag..
 5. Wij vragen ouders om hun kind een dag thuis te houden.
 6. We zullen een andere groep naar huis sturen, zodat het vervangprobleem voor de groepen wordt gedeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Johannesschool heeft diverse specialisten in huis o.a.

 • opleider in de school
 • ICT specialist
 • kunst- en cultuurcoördinator
 • intern begeleider
 • Leerkrachtondersteuners
 • rekenspecialisten
 • Techniek leerkracht
 • Remedial teacher

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In Unit 1 wordt het hele jaar met thema’s gewerkt. Alle activiteiten hangen samen met het thema. De thema’s komen uit de methode Schatkist. De activiteiten worden uitgewerkt met de kinderen in de grote en kleine kring, in hoeken of aan tafelgroepjes. We maken voor de kinderen een uitdagende leeromgeving die het kind nieuwsgierig maakt.

We vinden het belangrijk dat de kinderen:

·        leren samenwerken en samenspelen;

·        zelfstandig en zelfredzaam worden;

·        zelf leren bedenken welk materiaal nodig is en dat kunnen regelen;

·        zelf problemen leren oplossen;

·        na het spelen zelf kunnen opruimen.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het 'Schoolondersteuningsprofiel' wordt beschreven welke zorg wij wel of niet kunnen bieden (zie bijlage).

Goed onderwijs bieden is waar we voor staan. Wij willen het beste halen uit ieder kind. Ondanks dat er verschillen zijn in tempo, aanleg en niveau is ons uitgangspunt: hoge verwachtingen hebben van elk kind. Doelgericht leren is een van onze kernwaarden. Zo:

 • stellen we samen met de kinderen persoonlijke leerdoelen en groepsdoelen op
 • zorgen we voor een rijke leeromgeving welke uitdaagt, stimuleert en aanzet tot leren.
 • is de klassenorganisatie zodanig ingericht dat er na de instructie ruimte is voor verlengde instructie of verdieping.
 • hebben we kleine groepen waardoor er systematisch contact is met elke leerling.
 • hebben we aandacht voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, maar ook aandacht voor de leerlingen die meer moeten worden uitgedaagd.

Als kinderen vertrouwen en zicht hebben in eigen kunnen leidt dit tot motivatie en zelfstandigheid. Deze motivatie en zelfstandigheid leiden tot leren en presteren naar vermogen.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie naast het gebouw van de school. Met Peuterspeelzaal van het Speelrijk  .

Terug naar boven