Rooms Katholieke Basisschool Johannes

Eimerssingel-Oost 262 6834 CZ Arnhem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Johannes

Het team

Toelichting van de school

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

x

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Johannesschool heeft diverse specialisten in huis o.a.

  • opleider in de school
  • ict specialist
  • kunst- en cultuurcoördinator
  • intern begeleider
  • Leerkrachtondersteuners

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In Unit 1 wordt het hele jaar met thema’s gewerkt. Alle activiteiten hangen samen met het thema. De thema’s komen uit de methode Schatkist. De activiteiten worden uitgewerkt met de kinderen in de grote en kleine kring, in hoeken of aan tafelgroepjes. We maken voor de kinderen een uitdagende leeromgeving die het kind nieuwsgierig maakt.

We vinden het belangrijk dat de kinderen:

·        leren samenwerken en samenspelen;

·        zelfstandig en zelfredzaam worden;

·        zelf leren bedenken welk materiaal nodig is en dat kunnen regelen;

·        zelf problemen leren oplossen;

·        na het spelen zelf kunnen opruimen.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het 'Schoolondersteuningsprofiel' wordt beschreven welke zorg wij wel of niet kunnen bieden (zie bijlage).

Goed onderwijs bieden is waar we voor staan, waarbij taal, lezen en rekenen een belangrijke plaats in nemen. Deze zijn de basis om straks goed te kunnen functioneren. Door zoveel mogelijk heldere doelen te stellen, onze organisatie zo in te richten (verlengde instructie, zelfstandig werken, instructiegroepen) proberen we tegemoet te komen aan de behoeften van ieder kind, uiteraard binnen onze mogelijkheden. Naast onze onderwijskundige verantwoordelijkheid, hebben wij eveneens een opvoedkundige taak:normen en waarden, regels en afspraken, samen leren. We proberen kinderen te stimuleren, te ondersteunen en uit te dagen, maar ook structuur en zorg te bieden. We willen graag uit een kind halen wat erin zit!  Hoe wij daarmee omgaan, staat in onze schoolgids.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven