Rooms Katholieke Basisschool Johannes

Eimerssingel-Oost 262 6834 CZ Arnhem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Johannes

In het kort

Toelichting van de school

De Johannesschool: toekomstgericht, samen, succesvol

Welkom op het schoolvenster van De Johannesschool! Hieronder onze school in een aantal kernwoorden:

- Kleine school met een veilig klimaat

- Mentorgroepen en kleine instructiegroepen

- Onderwijs op maat (wij hebben oog voor ieder kind)

- Kindgesprekken (wij praten niet alleen over de kinderen maar ook met onze kinderen)

- Leren 'leren' en leren samenwerken

- Kinderen zijn mede eigenaar van het leerproces.

- Inzet van talenten van kinderen en leerkrachten

- Veel aandacht voor taal, lezen en rekenen

- Oog voor de creatieve ontwikkeling

- Duidelijke structuur, regels en afspraken

- Samen met onze ouders  

- Moderne leermiddelen

- Oog voor de totale ontwikkeling van onze kinderen: Wetenschap en Techniek onderwijs 

- Samenwerking met peuterspeelzaal: startgroep 

- Bewegen en bewegend leren: Tweede plaats sportiefste school van Nederland 2022                                           

- Enthousiast, professioneel team met een groot hart voor de kinderen en dat er samen voor gaat!

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht
  • Samen en succesvol
  • Mentor- en instructiegroepen
  • Focus op taal, lezen rekenen
  • Kleine school, goede sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Johannesschool is een wijkschool. Dit betekent dat de leerlingen vooral afkomstig zijn uit Immerloo/ Malburgen en het Duifje. We zijn een kleine en fijne school met veel aandacht voor elke leerling. Elk kind is uniek en heeft een eigen achtergrond, interesses en talenten. De Johannesschool is er voor alle kinderen, ongeacht geloof of afkomst. Wij hebben begrip voor andere opvattingen, gedachten en geloofsuitingen. Toegankelijkheid is een kernwaarde van onze school, met aandacht en respect voor verschillen tussen kinderen, ouders en het team van de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het zeer belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school!

Zoals hierboven beschreven hanteren wij een aantal protocollen en afspraken. 

Wij analyseren de uitslagen van de SCOL om te komen tot een ontwikkelplan op kindniveau en op groepsniveau.

Terug naar boven