Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker

Brabantweg 105 6844 GA Arnhem

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker
 • Hiermee brengen we alle gedragsverwachtingen van de school in beeld.
 • Om met plezier en aandacht voor iedereen samen te leren voor de toekomst.

In het kort

Toelichting van de school

De Laarakker PAST! Ieder kind mag er zijn en heeft het recht om te kunnen groeien en bloeien naar mogelijkheden. Op De Laarakker gaan wij “Met Plezier en Aandacht Samen naar de Toekomst”.  We werken in units waarbij ons motto is: "Wat groot kan groot en wat klein moet klein". Waardoor we veel ruimte hebben voor instructie op maat. Ons motto rondom gedrag is : "Wat je aandacht geeft groeit" er is veel aandacht voor positief gedrag. De Laarakker onderscheidt zich in:

 • Een kleine warme school waar iedereen gezien wordt.
 • Een veilig klimaat en een doorleefde aanpak van positief omgaan met gedrag (PBS).
 • Het samenwerken in units.
 • Engels vanaf groep 1 (VVTO Engels).
 • Het zijn van een opleidingsschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • De Laarakker PAST
 • Engels vanaf groep 1
 • Positieve ondersteuning gedrag
 • Samenwerking op alle niveaus
 • Kleinschalig en katholiek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school wordt bezocht door ongeveer 130 leerlingen waarbij het overgrote deel van de leerlingen van autochtone afkomst is. Op dit moment is er een grotere instroom in unit 1-2 zichtbaar. Leerlingen van de school wonen met name in de Laar West en komen daarnaast uit omringende wijken. Ouders uit omringende wijken kiezen de school vanwege de warmte en kleinschaligheid. De daling van het aantal leerlingen wordt veroorzaakt door krimp in de wijk en relatief veel uitstroom (in de middenbouw) door verhuizingen. De leerling spreiding is groot: de school heeft zowel leerlingen met een ontwikkelachterstand en leerlingen met een ontwikkelvoorsprong.

Op grond van de kenmerken van de leerlingen hebben we de volgende aandachtspunten:

 • Aandacht besteden aan het bieden van instructie op maat van de basisvaardigheden.
 • Aandacht besteden aan positieve gedragsregulering (sociaal-emotionele ontwikkeling).
 • Aandacht besteden aan talentontwikkeling (anders dan de schoolse vaardigheden) en 21ste -eeuwse vaardigheden.
 • Aandacht besteden aan een sterk (basis-) aanbod voor alle leerlingen en met name de meer- en hoogbegaafde leerlingen.   
Weergave

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Laarakker is samen met een andere basisschool, een kinderdagverblijf en naschoolse opvang gevestigd in Brede school De Laar West. De scholen in de Laar bieden de kinderen daarnaast een divers naschools aanbod aan.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers en om te zorgen voor een respectvolle, veilige schoolomgeving. We werken hiervoor aan de vijf pijlers van PBS: Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden; preventie (zoveel mogelijk problemen voorkomen); besluitvorming over gedrag op basis van data; helder zijn in wat we willen zien en horen, en dit actief aanleren; samenwerken met ouders en de zorg. 

Terug naar boven