Christelijke Basisschool De Wijzer

Dalweg 40 6821 JP Arnhem

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wijzer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar nemen wij het leerlingtevredenheidsonderzoek af. Aan de hand van dit onderzoek kunnen we verbeteracties opstellen. Onze leerlingen geven aan zeer tevreden te zijn over de school, zij voelen zich veilig en zijn tevreden over het leren en de leerkrachten.De school heeft dit jaar geen verbeteracties om in te zetten. Wel doen wij er alles aan om er voor te zorgen dat alle leerlingen zich zo prettig blijven voelen bij ons.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek is afgenomen in april 2019. uit de resultaten blijkt dat ouders zeer tevreden zijn over de school. Voor een betrouwbaarder beeld hadden meer ouders de vragenlijst in moeten vullen.Voor de volgende afname zullen we bekijken hoe we meer ouders kunnen bereiken. 
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven