Christelijke Basisschool De Wijzer

Dalweg 40 6821 JP Arnhem

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze pagina van Vensters PO, hier is informatie te vinden over basisschool De Wijzer. Dit SchoolVenster biedt u een beperkt inzicht in de school (inspectierapport en Cito eindresultaten). Voor een compleet beeld van onze school nodigen wij u uit om onze website te bezoeken. Uiteraard bent u van harte welkom voor een persoonlijk gesprek, waarbij u tijdens een rondleiding een mooi beeld krijgt van onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen van en met elkaar leren
  • Rijke leeromgeving
  • Onderzoekende houding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wijzer is een stabiele school. Er zijn dit schooljaar 10 groepen geformeerd. We zoveel mogelijk met homogene groepen.
Behalve in de onderbouw, daar werken we standaard met een combinatie van de groepen 1 en 2. Voor elke groep staan 1 of 2 leerkrachten en werken we met vaste onderwijsassistenten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven