De Rank

Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem

  • Schoolfoto van De Rank
  • Schoolfoto van De Rank
  • Schoolfoto van De Rank
  • Schoolfoto van De Rank
  • Schoolfoto van De Rank

In het kort

Toelichting van de school

Evangelische basisschool de Rank bestaat sinds 17 augustus 1998. Enthousiast werken we als team  en bestuur aan een school waar kinderen met plezier naar toe gaan, zich veilig voelen, weten dat ze gezien en gehoord worden, geliefd zijn en waar ze elke dag mogen leren!

We zijn een relatief kleine basisschool. In schooljaar 2021 - 2022 starten we met 107 leerlingen. We groeien gestaag en gaan de komende jaren de  kinderen over groepen verdelen.

Verdeeld over vijfgroepen geven we les aan alle acht jaargroepen. Twee groepen 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. De meeste kinderen komen uit Arnhem, maar ook uit Nijmegen, Elst, Huissen, Westervoort en Oosterbeek komen elke dag kinderen op de fiets, met de bus, de trein of de auto naar school. We zijn een streekschool, waar kinderen uit een wijde omtrek naar toe kunnen.

We hebben als streekschool een vaste plek in de wijk Rijkerswoerd. Een mooi en licht gebouw met een steeds prettiger en groen plein. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven