Jozef Sartoschool Arnhem

Beeldhouwerstraat 27A - 29 6824 EG Arnhem

Schoolfoto van Jozef Sartoschool Arnhem

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers,

In deze gids kunt u lezen wat u van onze school kan verwachten en wat de school voor uw kind(eren) kan betekenen. Scholen verschillen in sfeer, in werkwijze, in zorg voor leerlingen en in activiteiten. U kunt in deze gids lezen wat wij als school belangrijk vinden. Zo kunt u zien of de school past bij u en uw kind(eren). Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken.

Hartelijke groet,

namens het team van de Jozef Sartoschool,

Milou van Wensen, a.i. directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociaal & respect
  • Kwaliteit
  • Actief
  • Nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Begin schooljaar 2023-2024 heeft de school 287 leerlingen. Wij kiezen er bewust voor niet te groeien en werken met een wachtlijst.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
290
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hebben ons privacybeleid en onze privacyverklaring op stichtingsniveau opgesteld.Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen. Hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd en welke rechten u heeft ten aanzien van de gegevens van uw kind(eren). Deze informatie kunt u teruglezen op de website van de stichting floresonderwijs.nl

Terug naar boven