Jozef Sartoschool Arnhem

Beeldhouwerstraat 27A - 29 6824 EG Arnhem

Schoolfoto van Jozef Sartoschool Arnhem

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers,

In deze gids kunt u lezen wat u van onze school kan verwachten en wat de school voor uw kind(eren) kan betekenen. Scholen verschillen in sfeer, in werkwijze, in zorg voor leerlingen en in activiteiten. U kunt in deze gids lezen wat wij als school belangrijk vinden. Zo kunt u zien of de school past bij u en uw kind(eren). Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken.

Hartelijke groet,

namens het team van de Jozef Sartoschool,

Ingrid Geurtzen, Directeur 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren
  • Talent ontwikkelen
  • Eigenaarschap
  • Opbrengstgericht
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In februari 2014 heeft de directie, met instemming van de Medezeggenschapsraad, gekozen voor het verkleinen van de wachtlijsten en te kiezen voor groei. Hiervoor is een plan geschreven wat de komende jaren uitgevoerd zal worden. Begin schooljaar 2021-2022 heeft de school 293 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
286
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven