De zYp

Peter van Anrooylaan 3 6815 GT Arnhem

Schoolfoto van De zYp

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het onderzoek naar oudertevredenheid wordt een keer in de 2 jaar afgenomen. De directie van de school gebruikt de informatie die voortkomt uit het onderzoek om speerpunten te formuleren die bijdragen aan een positieve ontwikkeling binnen de organisatie van de school en de ontwikkeling van de leerlingen. 

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven