De zYp

Peter van Anrooylaan 3 6815 GT Arnhem

Schoolfoto van De zYp

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof van medewerkers wordt opgevangen met invalmedewerkers. Deze medewerkers zijn via een vervangerspool verbonden aan de stichting de Basisfluvius.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij houden ons zoveel mogelijk aan de adviestijden voor het aantal minuten dat wij per week, per vak lesgeven. Soms wijkt dit beredeneerd af.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij houden ons zoveel mogelijk aan de adviestijden voor het aantal minuten dat wij per week, per vak lesgeven. Soms wijkt dit beredeneerd af.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Zyp richt zich niet op een specifieke groep kinderen maar kijkt bij elke aanmelding of zij van toegevoegde waarde kan zijn voor de ontwikkeling van het kind.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen groepsaanpak d.m.v. de Ringaanpak inzetten in bepaalde groepen.

We gaan ons verder specialiseren in het begeleiden van kinderen die meer uitdaging nodig hebben. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken op onze school samen met de Skar. Er is een peuterspeelzaal waar peuters in de ochtend naar toe kunnen. 

Terug naar boven