De zYp

Peter van Anrooylaan 3 6815 GT Arnhem

Schoolfoto van De zYp

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Zyp is een school in de Wijk Alteveer-Cranevelt in Arnhem-Noord. Met de ouders en de kinderen dragen we zorg voor onze groene omgeving. We hebben aandacht voor kunst en cultuur en daarnaast zijn we ook sportief. 

Op De Zyp is iedereen welkom en mag je jezelf zijn. Wij leren onze leerlingen leren. Daarmee geven we hen vertrouwen in hun kwaliteiten en talenten. 

Na acht jaar op basisschool De Zyp zijn onze leerlingen goed voorbereid op het voortgezet onderwijs en de nieuwe weg die zij inslaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Buitengewone omgeving
  • Hoge verwachtingen
  • De wereld centraal
  • inspanning en ontspanning
  • kracht, motivatie en creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
241
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In ons schoolveiligheidsplan staat tevens ons anti-pestbeleid beschreven.

Terug naar boven