Jenaplan basisschool de Sterrenkring

Blekerstraat 2 6828 EW Arnhem

 • Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring
 • Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring
 • Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring
 • Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring
 • Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Sterrenkring bestaat uit gepassioneerde leerkrachten, ondersteuners en een directie. 

Onderbouw: Doris Dekker en Ans Bröcker bij de Eekhoorns. Marjolein Verhoeven en Bas Ypinga bij de Vossen.

Middenbouw: Maaike Brittijn en Bas Ypinga bij de Panda's. Leonieke Hendriks bij de Orka's.

Bovenbouw: Bas Paauw bij de Stokstaarten. Tjeerd van der Zee bij de Tijgers. Kevin van Ham bij de Beren.

Kwaliteitscoördinator (IB): Nicolette Choy

Ondersteuners: Suzanne Gans (administratie), Is Hoogland (huismeester), Judith Pierik en Rinske Lintsen (onderwijsassistenten)

Directie: Liesbeth van de Beeten

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We maken gebruik van een zogenaamde vervangingspool. In deze pool zitten leerkrachten die invallen op scholen bij ziekte en studie. De invalleerkrachten worden op alle scholen van onze stichting (Flores Onderwijs) ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de lessen bewegingsonderwijs en muziek werken we met vakleerkrachten. Tom van der Hijden geeft de gymlessen en Rico Kreijne de muzieklessen.

Op de Sterrenkring werken we samen met een aantal ondersteunende organisaties:

 • Ixperium - aanbod van de nieuwste ICT materialen (gevestigd de HAN). De kinderen leren over de nieuwste ICT tools.
 • CNME - ondersteuning in onze lessen over de natuur
 • Kunstbedrijf Arnhem - voor ondersteuning in onze lessen kunst en cultuur
 • Rozet - partner voor al onze culturele uitjes en activiteiten
 • De bibliotheek op school - in samenwerking met Rozet hebben we een bieb ingericht op de Sterrenkring. De ambitie is ook een buurtbieb in te richten. 

Naschools aanbod:

 • Mad Science - naschoolse lessen op gebied van wetenschap en techniek (hier zijn kosten aan verbonden voor ouders)
 • Vitesse GOALS - leefstijl en beweeg programma verzorgd door Vitesse Betrokken (geheel kosteloos)

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Taal-, lees- en rekenactiviteiten bereiden de kinderen voor op de leerstof van groep 3. 
We kijken goed naar kinderen: waar zijn ze aan toe wat betreft leren? We bieden spelenderwijs de leerstof aan, zo leren kleuters!

De leerlingen hebben twee keer per week bewegingsonderwijs en één keer per week muziek. Beide van vakleerkrachten.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We werken op de Sterrenkring in stamgroepen. Dit is een driejarige groep, bijvoorbeeld groep 6/7/8. In de stamgroep organiseren wij ons onderwijs op de basisvakken taal/lezen/rekenen, door instructie te geven en tijd te geven voor het verwerken van de oefenstof.
De leerlingen werken samen aan opdrachten voor wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming.
We starten de dag met een kring zoals de leeskring en de nieuwskring.
De leerlingen hebben twee keer per week bewegingsonderwijs en één keer per week muziek. Beide van vakleerkrachten.
Engels wordt gegeven in de bovenbouw.
Het vak Levensbeschouwing zit verwerkt in ons thematische onderwijs. We werken aan een aantal thema's per jaar waarin de verschillende vakken als biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en burgerschap verweven zitten. Uit onderzoek blijkt dat deze werkwijze beter de samenhang van onderwerpen zichtbaar maakt. Op deze wijze onthouden de kinderen de leerstof beter.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Jenaplanschool de Sterrenkring bieden we onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Jenaplanonderwijs kan antwoord geven op veel hulpvragen: op gebied van leren en gedrag. In ons Schoolondersteuningsprofiel leest u welke ervaring we inmiddels opdeden. Deze vindt u in de bijlage. We staan open voor alle aanmeldingen en besluiten in overleg met ouders en deskundigen of de Sterrenkring een passend onderwijsaanbod kan leveren. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We gaan de komende schooljaren nog beter in kaart brengen waar de behoeftes liggen van de leerlingen en zicht krijgen op de ontwikkeling van het individuele kind en de groep. Dit zorgt voor een meer passend aanbod voor alle leerlingen. Door de diversiteit aan leerlingen hebben we een grote spreiding. Dat betekent dat we zeer goed moeten differentiëren in ons aanbod en aanpak, zodat alle leerlingen krijgen wat ze nodig hebben.

Onze focus ligt op het bieden van een passend aanbod en het helpen ontwikkelen van ieder kind!

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen van de Sterrenkring komen van verschillende kinderdagverblijven/peuterspeelzalen. We werken veel samen met de Lapjeskat en Okidoki (beide van SKAR). We willen de kleuters die naar de Sterrenkring komen een goede start geven: om die reden hebben we een kort lijntje met de kinderopvang.

Voor de naschoolse opvang werken we samen met het Wereldkwartier (SKAR) en BSO Thialf.

Terug naar boven