Jenaplan basisschool de Sterrenkring

Blekerstraat 2 6828 EW Arnhem

  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring
  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring
  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring
  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring
  • Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op Jenaplanschool de Sterrenkring.

U leest hier belangrijke informatie over onze school. Wij zijn een Jenaplanschool in het Spijkerkwartier van Arnhem.
Wilt u alvast sfeer proeven? Bekijk dan het (korte) filmpje op onze website De Sterrenkring
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school; neem dan contact op voor een kennismaking en rondleiding.

Hartelijke groet,
Liesbeth van de Beeten
Directeur Jenaplanschool de Sterrenkring

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind kan alles leren
  • Jenaplan, samenleven & -werken
  • Gesprek, spel, werk, vieren
  • Eigen moestuin en kookatelier
  • Zeer betrokken ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Jenaplanschool de Sterrenkring heeft op dit moment ongeveer 125 leerlingen.

Ons Jenaplanonderwijs trekt kinderen uit het Spijkerkwartier en ver daarbuiten. Dat zorgt voor een grote diversiteit aan leerlingen op onze school. Hier zijn we trots op, onze schoolgemeenschap is een prachtige afspiegeling van de maatschappij.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Om gelukkig te zijn is sociale veiligheid en acceptatie van diversiteit noodzakelijk. Op de Sterrenkring besteden we aandacht aan burgerschap, waarbij de sociale veiligheid en het welbevinden van ieder kind alsmede volwassene een essentieel onderdeel is. Wij streven naar gelukkige leerlingen en leerkrachten.
We hebben een twee coördinatoren sociale veiligheid, mw. Hanneke van Veen en Kevin van Ham, die zich inzetten om de sociale veiligheid van iedereen op school te waarborgen. 

Terug naar boven