Jenaplan basisschool de Sterrenkring

Blekerstraat 2 6828 EW Arnhem

Schoolfoto van Jenaplan basisschool de Sterrenkring

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Jenaplan basisschool de Sterrenkring.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U bent welkom op de Sterrenkring!

Hartelijke groet,

Liesbeth van de Beeten 

Directeur Jenaplanschool de Sterrenkring

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind kan alles leren
  • Gesprek, spel, werk, viering
  • Eigen moestuin én kookatelier
  • Diverse populatie
  • Zeer betrokken ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Jenaplanschool de Sterrenkring heeft ongeveer 150 leerlingen. Ons Jenaplanonderwijs trekt kinderen van verder dan de school nabije buurt. Kinderen komen uit de Binnenstad, Van Verschuerwijk, Nieuwe Kadekwartier, Presikhaaf, Sint Marten, Velperweg e.o., t Broek, Malburgen.
We zullen bij voldoende aanmeldingen een exrta kleutergroep (0|1|2) inrichten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Om gelukkig te zijn is sociale veiligheid en acceptatie van diversiteit noodzakelijk. Op de Sterrenkring besteden we aandacht aan burgerschap, waarbij de sociale veiligheid en het welbevinden van ieder kind alsmede volwassene een essentieel onderdeel is. Wij streven naar gelukkige leerlingen en leerkrachten.
We hebben een coördinator sociale veiligheid, mw. Hanneke van Veen (leerkracht) die zich inzet om de sociale veiligheid van iedereen op school te waarborgen. 

Terug naar boven