Julianaschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Alberdingk Thijmstraat 5 6824 PC Arnhem

Schoolfoto van Julianaschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De basisschooltijd is een belangrijk stuk van je leven. Voor kinderen, maar ook voor hun ouders. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Het is daarom belangrijk dat u weet wat u van een school kunt verwachten. Op deze site leest u waar de Julianaschool voor staat, hoe u dit terug ziet in ons onderwijs en waar u ons op kunt aanspreken. Daarnaast vindt u in de schoolgids andere belangrijke en praktische informatie voor u als ouder of verzorger, deze is ook op deze site te downloaden.

Martijn Vooren
Schoolleider

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Beste geïnteresseerde 'bezoeker' van de Julianaschool in Arnhem,

Welkom bij Vensters PO. Hier wordt een genuanceerd beeld gegeven van wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden, onze opbrengsten en adviezen m.b.t. het voortgezet onderwijs. Het is een document in ontwikkeling dus er zal met enige regelmaat het e.e.a. aangepast c.q. toegevoegd worden. Kortom een levendig document. Wij hopen hiermee u voldoende inzicht te geven in onze organisatie. Hieronder enige belangrijke uitgangspunten/kenmerken van ons onderwijsconcept. Mocht de informatie aanleiding geven tot nadere vragen, laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,

Martijn Vooren

(schoolleider)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
482
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven