Daltonschool Confetti

Vederwolk 17 6846 DM Arnhem

  • Samen zingen, muziek maken, toneel spelen, knutselen en een theaterochtend of presentatie voorbereiden
  • Samen zijn we één school. We leren met en van elkaar, zowel binnen in school als buiten op het plein. De school als mini maatschappij
  • Elk kind heeft zijn talent, je hoeft niet alles te kunnen, fouten maken moet, we helpen elkaar; samen kunnen we alles!
  • We leren lezen, rekenen, schrijven, spelen, samenwerken, problemen oplossen, overleggen en nog veel meer!
  • Door met andere kinderen te spelen en te werken leer je elkaar maar vooral ook jezelf steeds beter kennen!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidspeiling is afgenomen onder leerlingen in de groepen 7 en 8. 

Totaal aantal leerlingen: 96

Totaal aantal respondenten: 92 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven